Kombinerat produktfoto & video

 

På sociala medier florerar det med videoklipp i alla former och färger, vad är det som gör att video är det media som ökar mest och varför är det så effektfullt? Vad föredrar du? Vilken media ökar chansen till att synas i vimlet av just din målgrupp? osv.

Frågorna är många och svaren är olika beroende på vad du gör och vad du vill förmedla. Skapandet av digital media bör produceras utifrån ditt företags vision och dina mål.

Nyttan med video enligt är oss är att du har möjligheten att mätta fler sinnen och skapa en story kring det du vill förmedla – att faktiskt nå ut 100% med din video och beröra din valda målgrupp.

I många fall gör vi en kombination av medier till beställaren då behovet ofta är att använda sig av både foto och film. Genom att lägga i hop dessa skapas en helthet, samtidigt som du får variation får du också en tydlig röd tråd genom ditt marknadsföringsmaterial.


A7300528_fullres.jpg
A7300393_fullres.jpg