Allmänna villkor

 

BOKA PROJEKT:

Varför Video? Det bästa sättet att nå ut med det du vill berätta. Gör det enkelt för dina kunder att välja dig, berätta vad du gör, hur du gör det och varför du gör vad du gör. Bygg upp ditt varumärke och skapa relation.

KONSULTATION :

I denna del går vi igenom målsättning med din video, budget, tidsplan och framför allt känslan ni vill förmedla. Våra konsultationer är helt kostnadsfria och nyckeln till ett fint resultat.